Kompetensutveckling

ABL_KompetensutvecklingABL Kompetensutveckling är ett samarbetsprojekt mellan ABF Malmö och lokala utbildare med hög kompetens inom sina respektive ämnesområden. Vårt mål är att bidra till kompetenshöjningen bland fackföreningar, företag och organisationer i Skåne och södra Sverige, samt att genom olika insatser säkerställa en kontinuerlig kompetensutveckling i takt med att förändringar i omvärlden ställer nya krav.

ABL har även projekt inom EU-programmet ESF och Interreg. Vi kan därför med dessa erfarenheter åta oss rollen som projektledare för nya EU/ESF-projekt inom det nuvarande programmet ”Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020”. Detta för att avlasta företaget eller organisationen från den projektledning och ”byråkrati” som ibland förknippas med denna typ av stöd.

Hämta vår informationsfolder här!

Se vårt kursutbud med beskrivningar och priser >>