Kompetensutveckling

ABL_KompetensutvecklingABL Kompetensutveckling erbjuder kurser och utbildningar för företag och organisationer som vill öka kompetensen hos ledning och medarbetare. Samtliga våra utbildningsledare har mångårig erfarenhet och hög kompetens inom sina respektive områden. Vi anpassar alltid upplägg och utformning av våra utbildningar efter era önskemål. Utbildningarna kan genomföras i våra lokaler i centrala Malmö, eller på annan plats efter överenskommelse.

ABL Konsult har även projekt inom EU-programmet ESF och Interreg. Vi kan därför med dessa erfarenheter åta oss rollen som projektledare för nya EU/ESF-projekt inom det nuvarande programmet ”Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020”. Detta för att avlasta företaget eller organisationen från den projektledning och ”byråkrati” som ibland förknippas med denna typ av stöd.

Hämta vår informationsfolder här!

Se exempel på vårt kursutbud med beskrivningar >>