Kompetensutveckling – Kursbeskrivningar

Data/IT
MS Excel – Grundkurs (PDF)
MS Excel – Fortsättningskurs (PDF)
MS Word – Grundkurs (PDF)
MS Word – Fortsättningskurs (PDF)

Fackliga utbildningar
BAM – Bättre arbetsmiljö (PDF)
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete (PDF)

Ledarskap
Chefscoaching (PDF)
Chefsutbildning (PDF)

Rekrytering (PDF)

Karriärvägledning (PDF)

ABL_Kompetensutveckling_2